Analiza finansowa firmy  

Cele analizy finansowej

Wśród celów jakie posiada analiza finansowa należy wymienić:

    * określenie stanu finansowego w przedsiębiorstwie,
    * poszukanie zależności, tendencji i prawidłowości, które mają na celu ustalenie, czy przedsiębiorstwo znajduje się na drodze rozwoju, czy zmierza ku upadłości,
    * weryfikację podjętych decyzji,
    * poszukiwanie takich rozwiązań, które spowodują wzrost efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa,
    * rozpoznanie warunków i przewidywanych skutków finansowych projektowanych przedsięwzięć.

Korzystne cechy analizy finansowej, a także fakt dużego zapotrzebowania, zarówno w otoczeniu, jak i w przedsiębiorstwie na syntetyczne, zrozumiałe i względnie porównywalne informacje finansowe, sprawiają, że ta część analizy ekonomicznej znajduje powszechne zastosowanie w praktyce życia gospodarczego.
Strona główna

Pojęcie, przedmiot, rodzaje i metody analizy finansowej

Analiza wstępna bilansu i rachunku wyników cz.1

Analiza wstępna bilansu i rachunku wyników cz.2

Analiza wskaźnikowa: rentowności i płynności finansowej

Analiza wskaźnikowa – sprawności działania, zadłużenia, rynku kapitałowego

Rachunek przepływów pieniężnych

Metoda pośrednia rachunku przepływów pieniężnych

Metoda bezpośrednia rachunku przepływów pieniężnych

Formuła progu rentowności

Wartość pieniądza w czasie

Rachunek opłacalności inwestycji

Analiza wartości dla akcjonariuszy krok po kroku

Copyright © 2010 - 2015  Kredyty przez internet